1/11

IMATGE CORPORATIVA

TARRACO ARENA PLAÇA

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

2014 · TARRAGONA, SPAIN

Dins del procés de transformació arquitectònica que sofreix l'espai de l'antiga plaça de braus de Tarragona, sorgeix el projecte de creació i aplicació de la que será la seva imatge corporativa.

L'objectiu de dotar a aquest edifici d'un caràcter plurifuncional per a la ciutat, desperta l'interés i necessitat d'implantar a la TAP una senyalització necessària per a organitzar els diferents usos distribuïts en el seu interior, de cara, a la circulació i orientació dels seus visitants i/o usuaris, tals com espectadors i assistents a esdeveniments de qualsevol naturalesa.